OFERTA

 • tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe)
 • z języka niemieckiego na polski oraz z języka polskiego
  na niemiecki
 • pisemne i ustne
 • w terminach zwykłych lub ekspresowych


 

RODZAJE TŁUMACZEŃ:

dla osób prywatnych- wszelkiego rodzaju dokumenty standardowe, takie jak:
 • DOKUMENTY SAMOCHODOWE
 • akty stanu cywilnego
 • akty notarialne
 • pozwy i wyroki sądowe
 • dyplomy i świadectwa
 • CV i listy motywacyjne
 • zaświadczenia (wynagrodzenie, studia, szkoły, urzędy)
 • umowy
 • zezwolenia i licencje
 • korespondencja prywatna
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi 

dla firm, urzędów i instytucji-wszelkiego
rodzaju teksty specjalistyczne, takie jak:

 • zaświadczenia o zarejestrowaniu spółek i wpisy
  do ewidencji
 • NIP, VAT, PIT, REGON
 • sprawozdania biegłych rewidentów
 • protokoły i uchwały
 • akty notarialne
 • umowy handlowe, najmu i dzierżawy
 • umowy zatrudnienia
 • teksty techniczne, np. instrukcje obsługi, deklaracje zgodności
 • bieżąca obsługa językowa firm
 • negocjacje z partnerami zagranicznymi
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi